Allâh’ın Rasûllerine indirilen semavi kitaplara iman etmek farzdır. Semavi kitapların sayıları çoktur. En tanınmışları; Kur’ân-ı Kerim, Tevrat, İncil ve Zebur’dur.
İmam İbn-i Hibbân’in rivayet ettiği hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, Semavi kitapların sayısının 104 olduğunu bildirmiştir. Yine İmam Şemsuddin Er-Ramli, Semavi kitapların sayısının 104 olduğunu zikretmiştir. 104 kitaptan 4’ü büyük semavi kitaplar; Kur’ân-ı Kerîm, İncîl, Tevrat ve Zebur’dur. Diğer 100 kitap ise, indirilmiş suhuf olarak bilinmektedir. Bu 100 sayfanın hangi peygamberlere indirildiği konusunda farklı rivayetler söz konusudur.
4 büyük semavi kitap şu peygamberlere indirilmiştir:
Kur’ân-ı Kerîm: Muhammed Aleyhisselâm
İncîl: Îsâ Aleyhisselâm
Tevrat: Mûsâ Aleyhisselâm
Zebur: Dâvûd Aleyhisselâm

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir