Değerli Kardeşlerimiz!

Mü’minin ebedi saadetinin; cennetin anahtarı olan tevhid ilminin, Peygamber Efendimiz’den günümüze gelen pak halini siz değerli okuyucularımıza ulaştırmak istedik. Bu sebeple, Öncelikle Kur’ân ve sünnet olmak üzere; güzide sahabelerimizin, 4 mezhep imamızın, hak olan tasavvuf ehlinin ve püripak İslâm âlimlerimizin yolundan gitmek suretiyle, siz değerli okuyucularımıza Ehl-i Sünnet ilmini ulaştırma gayesindeyiz. Yolumuz Kur’ân, aydınlatıcımız Peygamber Efendimiz ve onun hak yoluna tabi olanlardır. Allâh’tan bizi doğrulara anahtar, şerlere kilit eylemesidir.